Privacy en cookiesPrivacyverklaring 

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van TZMO Benelux BV aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. TZMO Benelux BV is statutair gevestigd aan de Rietveldenweg 42 (5222 AR) te 's-Hertogenbosch en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17156882. TZMO Benelux BV is per e-mail te bereiken via info@tzmo.nl en telefonisch via 073-78 20 700. 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe TZMO Benelux BV omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft TZMO Benelux BV aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens. 

De verwerking van de persoonsgegevens door TZMO Benelux BV valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

TZMO Benelux BV behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 18 september 2018.


Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met TZMO Benelux BV een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden gebruikt om de door bij TZMO Benelux BV bestelde producten te kunnen leveren. Bij het afrekenen wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Het gaat dan om de volgende persoonsgegevens:

- voornaam

- achternaam

- e-mailadres

- telefoonnummer

- bedrijf

- straatnaam en huisnummer (indien van toepassing met toevoeging)

- woonplaats

- postcode

- land

- provincie / regio

- betaalgegevens 

Bovenstaande persoonsgegevens worden bewaard zolang u een klant van TZMO Benelux BV bent. Zodra u geen klant meer bent zal TZMO Benelux BV uw persoonsgegevens verwijderen.

Aan de verwerking van de persoonsgegevens ligt de volgende rechtsgrond ten grondslag. Het verwerken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder uw persoonsgegevens kan uw bestelling niet uitgevoerd en geleverd worden. 

Indien u het contactformulier invult, verzamelt TZMO Benelux BV ook enkele persoonsgegevens. Het gaat dan om uw naam en e-mailadres. De verzamelde persoonsgegevens worden bewaard voor een termijn van zes maanden. De van toepassing zijnde rechtsgrond betreft dat u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens. U heeft na het invullen van de privacyverklaring namelijk het vakje aangevinkt waarmee u toestemming geeft voor het verwerken van de eerder door u ingevulde persoonsgegevens door TZMO Benelux BV. 


Persoonsgegevens die fysiek worden verzameld

TZMO Benelux BV verzamelt tevens persoonsgegevens die fysiek van u verkregen worden. Dit betreft de volgende gegevens:

- naam

- telefoonnummer

- e-mailadres

- leeftijd

- bestelde producten

- geboortedatum

- huisarts

- zorgverzekeraar

- polisnummer 

Middels het verstrekken van deze gegevens gaat u tevens akkoord met de privacyverklaring. Aan het verzamelen van deze persoonsgegevens ligt dezelfde rechtsgrond ten grondslag die genoemd is in de vorige alinea. 


Cookies   

TZMO Benelux BV maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van TZMO Benelux BV bezoekt verzamelt zij basis technische informatie, zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt TZMO Benelux BV om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.


Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van TZMO Benelux BV. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. TZMO Benelux BV is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. TZMO Benelux BV raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.


Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door TZMO Benelux BV zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van TZMO Benelux BV verzorgt. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van TZMO Benelux BV.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als TZMO Benelux BV op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.


Beveiliging

TZMO Benelux BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server binnen Europa.


Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van uw persoonsgegevens kunt u doen door het sturen van een e-mail naar info@tzmo.nl.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden naar info@tzmo.nl. 

Indien u een klacht wil indienen over TZMO Benelux BV met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens). 


Copyright 2015

|

Privacy verklaring

|

Dislaimer